Introduction

Roger Ballen’s Theater of the AbsurdRoger Ballen: Theater of the Absurd

Art Director: Wang Huangsheng
Curator: Cai Meng
Visual Designer: Ji Yujie
Space Designer: Sun Hua
Catalogue Designer: He Hao
Exhibition Installation: Wu Peng, Ma Liang, Min Zhiyi
Public Education: Ren Rui
Press and Communication: Yin Ranxu
Assistant Curator: Egami Etsu

Organizer: CAFA Art Museum
Co-sponsor: MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD

Publishing Support: Zhejiang Photographic Press
Archive Support: Paragon Book Gallery
Printing Support: Hahnemühle, UMO Fine Arts Inc.
Support of Exhibition Related Products: Fromcafa

Opening Ceremony: 3:00 p.m., September 2, 2016 (Friday)
Exhibition Dates: September 2 to 23, 2016
Exhibition Venue: 3B Gallery, CAFA Art Museum

Acknowledgement (In no particular order) :
Li Nan\ Hingzer Cheung\ Ng Hon Lam\ Zheng Youyou\ Wang Jiang\ Nick Wang\Lian Zhiping\ Wei Guangjun\ Enzo Bai\ Guo Tiancong\ Ren Ze\ Liu Huan\ Xu Jiemin\Yin Dejian\ Tao Wenjie\ Zhao Yingxin\ Jin Yongquan\ Yao Lu\ Li Bo\ Xue Jiang\

Tony Zhu\ Zhao Yan\ Jillian Schultz\ Ma Buyun\ Sun Peng\ Zhang Mingfang\Zheng Lijun\ Shi Guang