news
news
2015-03-03
CAFAM NEWS
2015-02-09
news
2015-02-03
cafam future
cafam future
2015/01/16 - 01/16
Dong Xiwen
2015/01/07 - 01/07
Dong Xinwen
2014/12/26 - 12/26
售票方法
免票方法
周二至周日(每周一休馆)

Club

Calendar

Contact Us

Phone:86-10-64771575
Fax:86-10-64771699
Zip Code:100102
Web:www.cafamuseum.org
Email:museum@cafa.edu.cn
Address:No.8 Hua Jia Di Nan St., Chao Yang District, Beijing, P. R. China
CAFA Art Museum